• Vores hovedkontor i Tyskland

 • Transport i Danmark, Tyskland
  og resten af EuropaPunktlig levering

 • Barkflis, strøelse og brænde
  Til gartnerier, havecentre og industri

 • Fra biomasse og affald –
  til el, varme og genbrug
  Vi handler med biomasse
  og affald både lokalt og internationalt

 • Lokal tilstedeværelse
  Internationale rødder

 • Certifikater

Velkommen til Brüning Group Danmarks hjemmeside

Hvem er vi?

Brüning Group er den danske del af den tyske virksomhed Brüning Gruppe, som handler med biomasse, affald fra industrien og træprodukter.  

Vi yder en service ved at administrerer processen mellem producenter og aftagere – hvad end det er forbrændingsanlæg, kraftvarmeværker eller engrosvirksomheder. Brüning Group sikrer leverandører og kunder en pålidelig samhandelspartner med en stærk likviditet. Vi garanterer materialets kvalitet over for vores kunder og stiller dem en høj sikkerhed af levering og kvalitet af produkterne.

Ydelser og produkter

Vi tilbyder en bred vifte af produkter og ydelser inden for biomassehandel. Herunder Brüning Groups pakkeløsning, der henvender sig til værker, som bruger biomasse til produktion af varme og el. Vi er specialister i import og eksport af affald igennem et stort internationalt netværk og interkulturelle fagkompetencer. Derudover tilbyder vi natur- og gartneriprodukter, som leveres i store mængder til fx anlægsgartnerier, havecentre og byggemarkeder.